BULGARIAN BAG ®

- různé váhové kategorie
- pro muže i ženy
- pro domácí i oddílový tréning
- cvičení s certifikovanými trenéry
- možnost získání trenérské licence